Oczyszczalnie ścieków

Biuro inżynierskie Dipl.-Ing. Przywecki & Partner – Oczyszczalnie ścieków

Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Przywecki und Partner

  • Wymiarowanie oczyszczalni ścieków
  • Modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków
  • Wielowariantowe koncepcje budowy nowych i unowocześnienia istniejących oczyszczalni ścieków
  • Obiekty gospodarki osadowej
  • Urządzenia do eliminacji azotu z wód poosadowych metodą Anammox

Nasze biuro posiada długoletnie doświadczenie w projektowaniu nowych oraz przebudowie i modernizacji istniejących oczyszczalni ścieków.

Przy współpracy z projektantami urządzeń elektrotechnicznych, automatyzacji i sterowania oraz z biurem konstrukcyjnym jesteśmy w stanie wykonywać kompletne projekty.

Zgodnie z naszym największym doświadczeniem najlepsze projekty powstają przy współpracy biura inżynieskiego z personelem eksploatacyjnym zleceniodawcy. Dlatego też nasze projekty są na każdym etapie konsultowane ze zleceniodawcą i jego personelem eksploatacyjnycm.