Kanalizacja i budowle specjalne

Biuro inżynierskie Dipl.-Ing. Przywecki & Partner – Kanalizacja i budowle specjalne

Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Przywecki und Partner

  • Projekty nowych kanalizacji i przebudowy oraz renowacji kanalizacji
  • Projektowanie budowli specjalnych w kanalizacji
  • Generalne plany odwodnienia
  • Kanalizacja podciśnieniowa
  • Kanalizacja tłoczna
  • Projektowanie rozsączania wód opadowych

Naszą mocną stroną są hydrauliczne obliczenia przeciążonych sieci kanalizacyjnych i ich przystosowywanie do nowych wymagań, jak również projektowanie nowych budowli specjalnych w systemach kanalizacyjnych i przystosowanie istniejących do nowych wymagań.

Szczególnie wyróżniamy się pragmatycznym i ekonomicznym projektowaniem, a także elastycznym dopasowaniem rozwiązań projektów do warunków istniejących i wymagań klienta.